ไมย์เออร์ อาสาพัฒนา / CSR Activity : Developing Relationship with Local

Posted on

On February 27, 2020 Meyer Industries Company Limited organized the CSR Activity 2020: Developing Relationship with Local CommunityManagement and staff representatives encouraging waste management & recycling through garbage bins and gave ” Meyer say no to plastics” bags for the Laem Chabang School District to encourage the discipline of littering and campaign to use cloth bags to protect the environment as are follows :

– Laem Chabang School District 1
– Laem Chabang School District 2
– Laem Chabang School District 3
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ” ไมย์เออร์ อาสาพัฒนา ” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และภาพกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ Facebook: MEYERMIL
You can see all of the pictures on the Facebook page: MEYERMIL https://www.facebook.com/Meyer.Industries.Limited/