การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

What is your warranty policy?

This cookware is guaranteed by Meyer to be free from defects in manufacturing and materials for a period of 1 year (or please refer to the period indicated on the warranty card of your purchased product) from the date of purchase.

In the case of a defect, the guarantee will provide the purchaser with an after sales service (in the case of a product out of production, a product of equal value will be supplied).

When returning your cookware, please include the original receipt or proof of purchase or your email order/warranty confirmation together with the cookware.

This guarantee does not cover:

  • items that do not have original, unaltered receipt or proof of purchase.
  • damage caused by incorrect usage that does not follow our use & care guidelines.
  • damage caused by accident, misuse, abuse.
  • damage caused by overheating, improper cleaning and maintenance, such as scratches, stains, or discoloration.
  • damage due to natural causes, such as earthquakes, typhoons, incidental or consequential damages.
  • damage to hobs/stovetop.

Customer Information - ข้อมูลลูกค้า

Fullname - ชื่อ นามสกุล :
E-mail - อีเมล์ :
Contact Number - เบอร์ติดต่อ :
Address - ที่อยู่ :

Product Information - ข้อมูลสินค้า

Date of Purchase - วันที่ซื้อ :
 
Product Barcode (please see on the product packaging) - รหัสสินค้า (รายละเอียดข้างกล่อง) :
 
Brand - ยี่ห้อ :
 
Product Categories - ประเภทสินค้า :
 
Place of Puchase - สถานที่ / ร้านค้าที่คุณซื้อสินค้า :