ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

  เลขที่ใบสั่งซื้อ *
  ชื่อจริง *
  นามสกุล *
  อีเมล์ *
  ธนาคารที่ชำระเงิน *
  ยอดเงินที่โอน *
  วันที่โอน*
  เวลาที่โอน *
  หมายเหตุ
  แนบภาพสลิปเงินโอน (*ไม่เกิน 1MB เฉพาะไฟล์ gif, png, jpeg, jpg เท่านั้น)