การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

เงื่อนไขการประกันสินค้า

อุปกรณ์ทำอาหารนี้รับประกันโดยบริษัท ไมเร็กซ์(ประเทศไทย) ว่าปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุเป็นเวลา 1 ปี (หรือโปรดดูระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ) นับจากวันที่ซื้อ

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานภายในระยะเวลาข้างต้น การรับประกันครอบคลุมถึงบริการหลังการขายแก่ผู้ซื้อ (ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตแล้ว จะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากันเพื่อทดแทน)

เมื่อส่งคืนอุปกรณ์ทำอาหารของคุณคืน โปรดแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือหลักฐานการซื้อ หรือจดหมายยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล / การรับประกัน พร้อมกับอุปกรณ์ทำอาหาร

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

 • รายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือหลักฐานการซื้อ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการใช้งานและการดูแล
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภท
 • ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป การทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น รอยขีดข่วนคราบหรือการเปลี่ยนสี
 • ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวไต้ฝุ่น ความเสียหายอื่น ๆ
 • ความเสียหายจากเตา

  Customer Information - ข้อมูลลูกค้า

  Fullname - ชื่อ นามสกุล :
  E-mail - อีเมล์ :
  Contact Number - เบอร์ติดต่อ :
  Address - ที่อยู่ :

  Product Information - ข้อมูลสินค้า

  Date of Purchase - วันที่ซื้อ :
   
  Product Barcode (please see on the product packaging) - รหัสสินค้า (รายละเอียดข้างกล่อง) :
   
  Brand - ยี่ห้อ :
   
  Product Categories - ประเภทสินค้า :
   
  Place of Puchase - สถานที่ / ร้านค้าที่คุณซื้อสินค้า :