การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

เงื่อนไขการประกันสินค้า

อุปกรณ์ทำอาหารนี้รับประกันโดยบริษัท ไมเร็กซ์(ประเทศไทย) ว่าปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุเป็นเวลา 1 ปี (หรือโปรดดูระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ) นับจากวันที่ซื้อ

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานภายในระยะเวลาข้างต้น การรับประกันครอบคลุมถึงบริการหลังการขายแก่ผู้ซื้อ (ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตแล้ว จะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากันเพื่อทดแทน)

เมื่อส่งคืนอุปกรณ์ทำอาหารของคุณคืน โปรดแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือหลักฐานการซื้อ หรือจดหมายยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล / การรับประกัน พร้อมกับอุปกรณ์ทำอาหาร

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

  • รายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือหลักฐานการซื้อ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการใช้งานและการดูแล
  • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดประเภท
  • ความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป การทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น รอยขีดข่วนคราบหรือการเปลี่ยนสี
  • ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวไต้ฝุ่น ความเสียหายอื่น ๆ
  • ความเสียหายจากเตา

Customer Information - ข้อมูลลูกค้า

Fullname - ชื่อ นามสกุล :
E-mail - อีเมล์ :
Contact Number - เบอร์ติดต่อ :
Address - ที่อยู่ :

Product Information - ข้อมูลสินค้า

Date of Purchase - วันที่ซื้อ :
 
Product Barcode (please see on the product packaging) - รหัสสินค้า (รายละเอียดข้างกล่อง) :
 
Brand - ยี่ห้อ :
 
Product Categories - ประเภทสินค้า :
 
Place of Puchase - สถานที่ / ร้านค้าที่คุณซื้อสินค้า :